Sunday, 25 November 2012

More HDR

Since my previous post about HDR, I bought a more professional camera with both a larger, less noisy sensor, and a more advanced bracketing function. The camera is a Panasonic Lumix DMC-GX1 with the standard ‘pancake’ powered zoom lens. I still mostly follow the steps explained in my article about Luminance HDR, but with this camera the preprocessing step is almost always unnecessary. Here are some results, enjoy…
Sinds mijn vorige post over HDR heb ik een meer professionele camera gekocht met een grotere, minder ruizige sensor, en een meer geavanceerde bracketing-functie. De camera is een Panasonic Lumix DMC-GX1 met de standaard ‘pannenkoek’ power-zoomlens. Ik gebruik nog steeds grotendeels de workflow die ik uitgelegd heb in mijn artikel over Luminance HDR, maar met deze camera is de preprocessing-stap bijna altijd overbodig. Hier zijn een paar resultaten, geniet ervan…

Photography 101: avoid taking a photo with the sun shining into the lens. Puh!
Fotografie voor beginners: vermijd het nemen van foto's waarbij de zon in de lens schijnt. Puh!

The Arenberg castle near Leuven. Mind the crane, soon it will be impossible to take a photo like this without the new IMEC aquarium office building sticking out behind it like a sore thumb, courtesy of the great Flemish spatial planning and a certain mayor's delusions of grandeur.
Het Arenbergkasteel nabij Leuven. Let op de kraan, dankzij de fantastische ruimtelijke planning in Vlaanderen, en de grootheidswaanzin van een zekere burgemeester, zal het binnenkort onmogelijk zijn om een foto zoals deze te nemen zonder het nieuwe IMEC kantooraquarium dat de achtergrond verpest.

 I predict that if I will be taking a photo at this exact same location in ten years, it will be filled with asphalt roads and multiple specimens of the typical fake rustic villas that are prevalent in Belgium, as well as some of the newer-style shoeboxes.
Mijn voorspelling is dat als ik over tien jaar een foto neem op exact deze zelfde plek, hij gevuld zal zijn met asfaltwegen en meerdere specimens van de typisch Belgische faux-rustieke villa's en de recentere stijl van bewoonbare schoendozen.


 This was a royal pain due to the animated ‘raindrop’ lights hanging from the trees, which caused significant differences between the three differently exposed photos. These differences became ugly artifacts when creating the HDR image the straightforward way. The only solution was to manually erase all differences such that the lights were consistent between the three different exposures. I shortly tried Luminance's “Anti-ghosting” tool for this, but I could not get it to work, so I used the good old GIMP.
Dit liep niet van een leien dakje door de geanimeerde ‘regendruppel’-lichten in de bomen. Deze veroorzaakten grote verschillen tussen de drie foto's met verschillende belichting, wat dan tot lelijke artefacten leidde in de HDR-foto. De enige oplossing was deze verschillen manueel uit te vegen zodat de lichten consistent waren tussen de drie belichtingen. Ik had even geprobeerd de “Anti-ghosting” functie van Luminance hiervoor te gebruiken, maar ik kreeg het niet aan de praat dus ik heb de goeie oude GIMP gebruikt.

No comments: