maandag 4 maart 2013

Transmission-daemon: never set peer limit to 0

In older versions of Transmission(-daemon), it was possible to set ‘peer-limit-per-torrent’ to 0 in settings.json, which would supposedly mean “unlimited number of peers”. A few versions ago however an industrious programmer found it necessary to make the limit literal and suddenly the “0” really meant “zero peers”. This caused Transmission to sit there, doing nothing, without giving any hints. It took me quite a while to figure this out. Even just a small warning in a log would have saved me a lot of precious time, dear developers…

Transmission-daemon: zet de connectielimiet nooit op 0

In oudere versies van Transmission(-daemon) was het mogelijk om ‘peer-limit-per-torrent’ op 0 te zetten in settings.json, wat dan zogezegd “onbegrensd aantal connecties” zou betekenen. Een paar versies geleden echter vond een ijverige programmeur het nodig om de limiet letterlijk te nemen en “0” betekende plots echt “nul connecties”. Dit zorgde dat Transmission op zijn gat bleef zitten niksen zonder een hint te geven waarom. Het heeft mij behoorlijk wat tijd gekost om hierachter te komen. Zelfs maar een simpele waarschuwing in een log had wat van mijn kostbare tijd kunnen redden, beste programmeurs…

Geen opmerkingen: