vrijdag 4 mei 2012

OS X Lion: fixing stuck wallpaper

One of the many small annoying bugs in OS X 10.7 ‘Lion’ that seem of too low priority to get fixed by Apple is that sometimes the desktop wallpaper gets stuck at the same image. When changing it in System Preferences, everything indicates that it has changed but still the same image stays on the desktop. A reboot fixes this and for some people (I suppose especially those used to working with Windows) this seems a satisfactory solution, but the more seasoned Mac users frown upon rebooting for something as trivial as this.

There is a more elegant solution, being only restarting the process that is responsible for the desktop wallpaper. This process is the Dock, and it can be restarted by either typing “killall Dock” in a terminal, or by using Activity Monitor. Mind that this could have some side effects. Eventually you will probably end up rebooting anyway to get everything right, but this fix will work if for some reason you badly need to change the wallpaper.

OS X Lion: oplossing voor vastgelopen bureaubladafbeelding

Een van de vervelende kleine bugs in OS X 10.7 ‘Lion’ dat blijkbaar van te lage prioriteit is om door Apple opgelost te worden, is dat de bureaubladafbeelding soms blijft steken. Als deze veranderd wordt in de systeemvoorkeuren wijst alles erop dat er een andere afbeelding moet verschijnen, maar de oude blijft staan op het bureaublad. Het ganse systeem herstarten is een ‘oplossing’ maar voor wie dit niet gewend is vanuit Windows lijkt het overkill voor zo'n triviaal probleem.

Er is een elegantere oplossing, namelijk enkel het proces herstarten dat verantwoordelijk is voor de bureaubladafbeelding. Dit process is Dock, en het kan herstart worden door ofwel “killall Dock” te typen in een terminal, ofwel door Activiteitenweergave (Activity Monitor) te gebruiken. Het is mogelijk dat dit wat neveneffecten geeft, maar deze oplossing is bruikbaar als u om een of andere reden dringend de afbeelding wil veranderen.

Geen opmerkingen: