vrijdag 17 februari 2012

Why do ‘Recent files’ show recently closed, not opened files?

Something that has annoyed me ever since the feature of “recently used files” has started to appear in software, is that it most often shows the wrong files. The easiest way for a programmer to implement this feature is to update the list of recent files whenever the user opens a file or saves a new file. This however does not make sense from a user point of view.

When I open a file, I have no desire to look it up in the list of recent files because the file is already open. Now if I work on this file during a long time and I open a lot of other files in the meantime, it will be pushed off the list of recent files. If I then close that file and think “ow, I should add one more thing” and I look in the “recent files” menu, the file is not there even though I worked on it only a few seconds ago!

When I wrote a simple HTML editor long ago I implemented the recent files menu such that it updated the list upon closing files. It was slightly more involved to get this working correctly, but it felt much more intuitive during use.

Edit 2012/05/18: the most recent versions of TextEdit in Mac OS X ‘Lion’ finally implement the ‘update-menu-upon-closing’. I hope this is a sign for things to come.

Waarom toont “recente bestanden” recent geopende i.p.v. gesloten bestanden?

Iets dat mij altijd gestoord heeft sinds het concept van “recent gebruikte bestanden” zijn intrede heeft gevonden in software, is dat het meestal de verkeerde bestanden toont. Voor een programmeur is het het makkelijkst om dit te implementeren door de lijst van recente bestanden te updaten elke keer de gebruiker een bestand opent of bewaart. Dat houdt echter geen steek vanuit het standpunt van de gebruiker.

Wanneer ik een bestand open heb ik geen nood aan het op te gaan zoeken in de lijst van recente bestanden aangezien het bestand al open staat. Stel nu dat ik gedurende lange tijd aan dat bestand werk en ik open intussen een hoop andere bestanden. Dan wordt dat eerste bestand uit de lijst geduwd. Als ik het dan sluit en denk “oei, ik moest nog iets toevoegen”, en ik kijk in de lijst van recente bestanden, dan staat het er niet tussen. Ik had er nochtans enkele seconden geleden nog aan gewerkt!

Toen ik lang geleden zelf een simpele HTML editor schreef, had ik het menu van recente bestanden zo geimplementeerd dat het bijgewerkt werd tijdens het sluiten van bestanden. Dit was iets ingewikkelder om correct te programmeren maar veel intuïtiever in het gebruik.

Update 20112/05/18: de meest recente versies van TextEdit in Mac OS X ‘Lion’ gebruiken eindelijk deze ‘update-bij-sluiten’. Ik hoop dat dit een teken aan de wand is.