maandag 17 oktober 2011

Mac OS X Lion: showing file path in Spotlight / pad tonen in Spotlight

In versions prior to Mac OS X 10.7 “Lion”, when hovering over a file in Spotlight's results for a while, the file's path would appear. It could also be shown instantly by holding down the Command key. In Lion this has changed. The path will not appear no matter how long you hover over the file name. When holding down Command, a small pop-up at the bottom of the preview window will first show you where your search term matched (the file name or contents), and only ±four seconds later you will be shown the file path. That is pretty annoying if you quickly want to skim through the results for file paths!
Luckily someone on the Apple discussion forums has discovered that if you press Option (alt) together with Command, the file path will be shown instantly. Phew.

In versies van Mac OS X vóór 10.7 “Lion” kon het bestandspad zichtbaar gemaakt worden voor zoekresultaten in Spotlight door er ofwel een tijdje boven te blijven staan met de cursor, of Command in te duwen. Dit is veranderd in Lion: het pad zal niet verschijnen hoe lang u er ook op blijft staan. En als u Command induwt, wordt eerst getoond waar uw zoekterm overeenkwam (inhoud of bestandsnaam), en pas na een viertal seconden zal het pad tevoorschijn komen. Zeer vervelend als je snel de locaties van een hoop zoekresultaten wil weten.
Gelukkig heeft iemand op de Apple-discussiefora ontdekt dat als je Option (alt) tegelijk met Command induwt, het bestandspad ogenblikkelijk verschijnt. Oef.

Geen opmerkingen: