maandag 31 oktober 2011

Apple XCode 4.2 & SetFile command

A little-known fact is that Apple's XCode ships with two command-line utilities called GetFileInfo and SetFile. They allow to query and set various file attributes. Many of these are obsolete properties from the Classic Mac OS days but some are still relevant and pretty handy, like creation date (which cannot be changed with ‘touch’ AFAIK). An even lesser-known fact is that since OS X Lion, there was a bug in the SetFile command that caused it to set incorrect dates when used with the -d or -m arguments. The date was always set one hour before the specified date. This bug has been fixed in XCode 4.2.

Weinig mensen schijnen te weten dat Apple's XCode ook twee handige terminalcommando's installeert, namelijk GetFileInfo en SetFile. Deze laten toe om allerlei bestandsattributen op te vragen en te veranderen. Veel van deze attributen zijn relieken uit de tijd van Classic Mac OS, maar sommige zijn nog steeds relevant en nuttig, zoals de aanmaakdatum (die voor zover ik weet niet veranderd kan worden met ‘touch’). Nog minder bekend is dat sinds OS X ‘Lion’ er een bug zat in SetFile waardoor deze verkeerde datums instelde met de -d of -m opties. De datums die het bestand uiteindelijk kreeg waren altijd een uur vroeger dan gespecificeerd. Deze bug is opgelost in XCode 4.2.

Geen opmerkingen: