maandag 31 oktober 2011

Apple XCode 4.2 & SetFile command

A little-known fact is that Apple's XCode ships with two command-line utilities called GetFileInfo and SetFile. They allow to query and set various file attributes. Many of these are obsolete properties from the Classic Mac OS days but some are still relevant and pretty handy, like creation date (which cannot be changed with ‘touch’ AFAIK). An even lesser-known fact is that since OS X Lion, there was a bug in the SetFile command that caused it to set incorrect dates when used with the -d or -m arguments. The date was always set one hour before the specified date. This bug has been fixed in XCode 4.2.

Weinig mensen schijnen te weten dat Apple's XCode ook twee handige terminalcommando's installeert, namelijk GetFileInfo en SetFile. Deze laten toe om allerlei bestandsattributen op te vragen en te veranderen. Veel van deze attributen zijn relieken uit de tijd van Classic Mac OS, maar sommige zijn nog steeds relevant en nuttig, zoals de aanmaakdatum (die voor zover ik weet niet veranderd kan worden met ‘touch’). Nog minder bekend is dat sinds OS X ‘Lion’ er een bug zat in SetFile waardoor deze verkeerde datums instelde met de -d of -m opties. De datums die het bestand uiteindelijk kreeg waren altijd een uur vroeger dan gespecificeerd. Deze bug is opgelost in XCode 4.2.

maandag 17 oktober 2011

Mac OS X Lion: showing file path in Spotlight / pad tonen in Spotlight

In versions prior to Mac OS X 10.7 “Lion”, when hovering over a file in Spotlight's results for a while, the file's path would appear. It could also be shown instantly by holding down the Command key. In Lion this has changed. The path will not appear no matter how long you hover over the file name. When holding down Command, a small pop-up at the bottom of the preview window will first show you where your search term matched (the file name or contents), and only ±four seconds later you will be shown the file path. That is pretty annoying if you quickly want to skim through the results for file paths!
Luckily someone on the Apple discussion forums has discovered that if you press Option (alt) together with Command, the file path will be shown instantly. Phew.

In versies van Mac OS X vóór 10.7 “Lion” kon het bestandspad zichtbaar gemaakt worden voor zoekresultaten in Spotlight door er ofwel een tijdje boven te blijven staan met de cursor, of Command in te duwen. Dit is veranderd in Lion: het pad zal niet verschijnen hoe lang u er ook op blijft staan. En als u Command induwt, wordt eerst getoond waar uw zoekterm overeenkwam (inhoud of bestandsnaam), en pas na een viertal seconden zal het pad tevoorschijn komen. Zeer vervelend als je snel de locaties van een hoop zoekresultaten wil weten.
Gelukkig heeft iemand op de Apple-discussiefora ontdekt dat als je Option (alt) tegelijk met Command induwt, het bestandspad ogenblikkelijk verschijnt. Oef.