zaterdag 19 maart 2011

Windows Vista/7 in Boot Camp + Parallels: no go

Een korte post om mensen in dezelfde situatie tijdverspilling en valse hoop te besparen:

  1. Eén, de nieuwe MacBook Pro's (van maart 2011) ondersteunen enkel Windows 7 in Boot Camp. De installatie-CD van Windows XP loopt vast bij het booten.
  2. Twee: het is niet mogelijk om een Boot Camp-partitie met Windows Vista of Windows 7 ook in Parallels te gebruiken, wat de reclame van Parallels ook zegt. U moet kiezen om ofwel enkel te werken onder Boot Camp, ofwel onder Parallels, of effectief betalen voor twee licenties van Windows en ook twee onafhankelijke schijfverspillende installaties te maken, bijzonder onpraktisch.
  3. Drie = één + twee: het is onmogelijk om dezelfde Windows zowel onder Boot Camp als in Parallels te gebruiken op de nieuwste MacBook Pro's.

Theoretisch gezien is punt 2 wel mogelijk en Parallels ondersteunt het, en met Windows XP is het perfect te doen dankzij de “Hardware Profiles” feature. Helaas is die verdwenen sinds Vista. Gevolg: als u bv. Windows 7 activeert onder Boot Camp, en daarna diezelfde Windows probeert te booten onder Parallels, gaat die klagen over activatie. Als u dan activeert onder Parallels, krijgt u hetzelfde liedje eenmaal u terug in BC boot, tot in het oneindige.


A short post to save people in the same situation from wasting time or getting false hopes:

  1. One, the new MacBook Pros (March 2011) only support Windows 7 in Boot Camp. The Windows XP installation CD hangs at the first step during boot.
  2. Two: it is impossible to use a Boot Camp partition with Windows Vista or Windows 7 both in Boot Camp and under Parallels, whatever Parallel's advertising may say. You must choose to either work in Boot Camp only or in Parallels only, or effectively pay for two Windows licenses and also make two independent diskspace-wasting installations, which is impractical as well.
  3. Three = one + two: it is impossible to use the same Windows installation in Boot Camp as well as in Parallels on the newest MacBook Pros.
Theoretically, point 2 is possible and Parallels does support it, and it is perfectly workable with Windows XP thanks to the “Hardware Profiles” feature. However, that has vanished since Vista. The result: if you activate e.g. Windows 7 in Boot Camp, and then try to boot the same Windows in Parallels, it will complain about activation. If you then activate it again under Parallels, you will again get back to the starting point once you boot in BC, ad infinitum.

Geen opmerkingen: