donderdag 25 november 2010

Blogs en Data / Blogs and Dates

Het is ietwat ironisch dat ik hier zit te bloggen, want ik volg eigenlijk zelf nauwelijks blogs, tenminste niet op een regelmatige manier. De manier waarop ik doorgaans op blogs beland, is via zoekmachines (wat op dit moment quasi synoniem is voor Google). Het grootste nut van blogs voor mij is dat mensen allerlei ervaringen neerschrijven en dat die dan publiek beschikbaar maken. Anderen kunnen die ervaringen dan later gebruiken om gelijkaardige problemen sneller op te lossen. Voor veel mensen schijnt “later” te betekenen “binnen een paar uur of hoogstens een paar dagen”. Voor mij betekent “later” “vanaf eender welk tijdstip tussen het moment dat het artikel gepost werd en het moment dat ik doodval”.

Nu, als ik via Google een blogartikel vind over iets waarbij de leeftijd van het onderwerp belangrijk is, is het natuurlijk essentieel dat ik ook weet hoe oud het artikel is.

Nu blijkt echter dat sommige blogs het niet nodig vinden om het jaartal bij de datum van het artikel of de reacties te zetten. Je zou denken dat er dan impliciet bedoeld wordt dat het artikel van dit jaar dateert, maar dat is bijna nooit het geval (en dan nog, zelfs al zouden sommige blogs dit wel doen moet je ze gaan doorspitten om daar zeker van te zijn). Soms is het nog erger en staat er enkel een uur bij. Dat slaat helemaal op niks! Wat heb ik eraan dat iemand iets om “16:32” gepost heeft als het al twee jaar oud blijkt te zijn? Dan vind ik het nog minder erg als er gewoon helemaal geen tijdsaanduiding is. Dat is ook vervelend maar geeft tenminste geen valse indruk.

Voor een artistieke blog kan ik er nog inkomen dat iemand poogt zijn kunst ‘tijdloos’ te maken of het jaartal weglaat omwille van een andere idiosyncratische reden. Maar voor informatie over dingen die veranderen of elk jaar onder een andere vorm terugkomen zoals bv. software, hardware of een jaarlijkse beurs, is het essentieel dat het jaar erbij staat. Natuurlijk, voor de doorsnee mens die enkel in het heden leeft, blogs via RSS feeds volgt en sowieso nooit met artikels ouder dan een week in contact komt, zijn jaartallen overbodig. Maar niet voor de Googlende mens die het gezegde “wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze opnieuw te beleven” indachtig is.

Wat heb ik bv. aan vier-jaar oude lofbetuigingen over de helpdesk van een bedrijf, geschreven op exact 11:23:54, als blijkt dat ze ondertussen die helpdesk vervangen hebben door hersendode orang-oetans? Het feit dat die lofbetuigingen al vier jaar oud zijn zou mij tenminste aansporen om meer recente beoordelingen te zoeken.

De schuld ligt waarschijnlijk hoofdzakelijk bij de blog-software zelf.  Op deze eigenste blog stond de tijdsaanduiding voor commentaren bijvoorbeeld standaard ingesteld op het idiote ‘uur van de dag’, dus wie snel een blog aanmaakt zonder iets aan te passen heeft het al direct zitten.

Dus wie dit leest en blogt over dingen die op een of andere manier tijdsgebonden zouden kunnen zijn, kijk eens na of uw blogposts en/of commentaren van een jaar geleden er niet uitzien alsof ze vers van de pers zijn.

P.S.: ja, sommige blogs waar ik hier naar gelinkt heb zijn geen goede voorbeelden waarbij datums belangrijk zijn, maar ik kon de blogs waar ik vroeger al op gestoten was niet direct terugvinden. Als ik betere voorbeelden vind zal ik de links aanpassen.


There is something that bugs me about a lot of blogs, and that is the fact that the date stamp shown with the post, its comments, or both, is often in a completely useless format. Very often the year is omitted, and sometimes it is even worse and only a time-of-day is shown.

What is the point of a date stamp like “Monday 11:19” or “16:32”? I know that many people only live in the very present and will most often only read and comment on blog posts that are between a few hours and a few days old. But I like to have a much wider view and I tend to arrive on blogs by searching for specific information in search engines. If this information is somewhow bound to a specific date, it is also essential to know exactly how old the information is.

For instance, what is the point of knowing that a review about the helpdesk of a service provider was written exactly at “11:23:54” of a completely unknown day of an unknown year? For all I know the review could be four years old and the provider could have replaced its helpdesk in the meantime by a bunch of braindead orangutans. If I could see that those reviews are four years old, at least I would know to look for more recent ones.

Mind that I am not saying at all that old information is useless! What I mean is that for a lot of information, knowing its age relative to the event it describes is important to assess how useful it is to me in my situation. So don't go deleting your old posts or you'll only make things worse.

For something like an artistic blog I could understand why the author would want to try to make their posts ‘timeless’ but for anything related to recurring events, software and hardware releases and whatnot, an exact date is often very important.

The main culprit is probably the blogging software itself. For instance this very blog had by default the date format for its comments set to the idiotic ‘hour of the day’ when freshy created. Whoever quickly creates a blog without configuring it, will fall victim to this. Therefore if you are reading this and you tend to blog about things that may benefit from complete date stamps, please verify if your ancient blog posts and/or comments don't appear to be freshly written. I'd rather have no date stamp at all than something pointless.

Geen opmerkingen: